Bjøre og Rolstad – Skaperne av TRIBUS

Damene som bærer navnene Bjøre og Rolstad er skaperne bak TRIBUS: Anne Marie Bjøre og Aase Marie Rolstad.

Slik ble TRIBUS til

Januar 2014 skulle bli en måned de alltid vil huske. Riktignok hadde de jobbet sammen i Asker PPT. Nå startet de begge i Nedre Eiker PPT og kom mye tettere på hverandre. For et lykketreff dette skulle vise seg å være!

En dag fortalte Bjøre at hun hadde en visjon om å lage en norskutviklet test for kartlegging av språkforståelse hos førskolebarn. Hennes erfaring var at det var for få tester til dette bruket tilgjengelig. De som ble brukt hadde gjerne et varierende norsk normgrunnlag, eller var preget av at ord og setninger var oversatt fra andre språk. Som testleder måtte man derfor bruke mye skjønn for å danne seg et bilde av barnets språklige ståsted, og i hvilken grad barnets resultat påkrevde ekstra tiltak eller ikke. Et stort ansvar å bære. Faglig sett ønsket hun seg derfor en språkforståelsestest  for førskolebarn som var forankret i det norske språket og med et godt normgrunnlag.

Så begynte ballen å rulle da Bjøre spurte Rolstad om de sammen skulle se på visjonen og gjøre den til virkelighet. De to hodene satte i gang en felles tankeprosess. 

To skapende og initiativrike sjeler, med lang akademisk bakgrunn, faglig solid kompetanse og erfaring er nå blitt til TRIBUS Språk AS. 

Slik ble TRIBUS 1 og 2 normert på norske barn

Litt tilfeldig kom de i kontakt med mastergradsstudent i logopedi, Kristin Meyer, som fattet interesse for testene. Hun var interessert i å prøve ut TRIBUS på et større antall barn. Kristin var tilknyttet logopedstudiet ved Universitetet i Oslo. Hun mestret godt balansegangen mellom å samarbeide med utviklerne om utprøvingen av testene, og samtidig være uavhengig og ha et kritisk blikk. Statistiske analyser av testresultatene fra 117 norske barn ble til masteroppgaven «Utprøving av TRIBUS på 4-åringer». 

Resten er nå historie, og etter nesten tre år er de helnorske språktestene TRIBUS 1 og TRIBUS 2 en realitet. 

Anne Marie Bjøre

Bjøre har en ganske allsidig jobberfaring, hun søker stadig nye opplevelser og erfaringer. Hennes første møte med utdanningssystemet var når hun ble utdannet adjunkt. Hun jobbet litt som lærer, men hun ønsket mer luft under vingene. Da  fikk hun jobb i SAS som flyvertinne. Der fløy hun på destinasjoner i spennet fra Alta til Tokyo. Da behovet for å være flyvende avtok, ble hun igjen dratt mot en studie rettet mot barn. Hun tok spesialpedagogikk, og i 2006 fullførte hun Mastergraden i logopedi. Det åpnet døren til jobber i PPT, og som logoped ved siden av. Det gir henne fortsatt litt «luft under vingene» å kunne styre deler av sin arbeidshverdag. 

Mastergraden ble en milepæl. Dette studiet gjorde Bjøre i stand til å bedre forstå forskning og hvordan ting henger sammen her i verden. Evnen til å ha disiplin til å kunne fullføre et slikt enmannsprosjekt som en masteroppgave er, ble virkelig testet. Det har vært en super egenskap å ha med seg nå når TRIBUS skulle vokse og bidra til det store språkløftet. Det har vært viktig å være tålmodig, arbeidsom og bygge «stein for stein».

Bjøre er opptatt av å finne frem til barnets styrker og ressurser; – å kunne se positive egenskaper tross utfordringer. Videre å vektlegge det etiske perspektivet i kartleggingsprosesser, og faktisk ta seg tid i en hektisk hverdag til å sørge for trygghet og mestringsfølelse hos barnet. Innsikten knyttet til hvor viktig det er for både barn og foresatte å oppleve håp, se muligheter, oppleve mestring og vite at de får den hjelpen som passer best for barnet, har hun tatt med seg inn som verdier i TRIBUS. 

Aase Marie Rolstad

Rolstad var allerede som barn opptatt av å gi undervisning til andre barn, og til å finne det positive i alle situasjoner. Hennes hjerte banket for å gi leksehjelp til klassekamerater som strevde med skolearbeid. Egenskapen å vise omsorg for alt og alle kom fort på plass. En hendelse som skulle prege hennes liv for alltid, var da hun mistet sin kjære søster i en flyulykke. Det har lært henne å leve i nuet, og hennes livsfilosofi er: Carpe Diem. 

Parallelt med lærerhøgskolen tok hun grunnfag og mellomfag spesialpedagogikk samtidig på Universitet i Oslo. I tillegg var hun aktiv med i studentpolitikken. 

Hun fant sin vei igjennom de to mastergradene i allmennpedagogikk og pedagogisk psykologisk rådgivning og hun staket ut sin kurs. Hun er nå høyskolelektor i spesialpedagogikk ved Høyskolen Kristiania og har flere års PPT-erfaring med utredning og rådgivning på individ- og systemnivå.

Rolstad sin formelle utdannelse er 13 år på universitet og høgskole. Hun mener det er luksus å oppleve at man alltid kan lære mer. Hun har alltid vært nysgjerrig på kunnskap og har tatt utdannelser etterhvert som interesser har blitt vekket. Hver fase i livet gir deg muligheter. Grip og nyt dem. Finn ditt fagfelt og ilden er tent, sier hun! 

Hun har gjennom livet stilt svært høye krav til seg selv og er ærlig, rettferdig og åpen for dialog. Det tenker hun at er særdeles viktig i bransjen hun jobber. Mange ganger kommer man med budskap som så gjerne skulle vært bedre. Da gjelder det å se løsninger, men være spesifikk, konkret, åpen og ærlig

TRIBUS dreier seg om…

Det er akkurat det TRIBUS dreier seg om: SE barnet og kartlegge hva barnet faktisk kan, i tillegg til å få gode valide svar på hvilke nivå språkforståelsen ligger på. Skape best mulig testsituasjon for riktigst mulig kartlegging, bidra til at barnet opplever mestringsfølelse og skreddersy tiltak som vil gi barnet muligheten til det store språkløftet tidligst mulig i livet sitt. Da får barnet de beste forutsetninger for fremtiden her i samfunnet vårt. 

TRIBUS er vi, Bjøre og Rolstad, så stolte av, fordi vi sammen har skapt en mulighet til å kartlegge skikkelig etter norske normer, der barnet er i fokus. Vi har tegnet veien der vi kan sørge for å gi den beste billetten for hvert barn inn i skolen og livet. 

Vi skulle gjerne gått i demonstrasjonstog for mer lek i første klasse eller først skolestart fra 7 år. Når dette ikke er tilfelle i Norge må vi være proaktive på vegne av barna. Håpet er å utgjøre en forskjell for flere barn, våre små borgere som en dag skal ta over. 

Bli med på det store språkløftet!