SPØRSMÅL OG SVAR OM TRIBUS

TRIBUS 1 og TRIBUS 2 har til hensikt å kartlegge språktreets «stamme», altså barnets forståelse av det norske språket.

Under finner du en del av de ofte stilte spørsmålene angående TRIBUS. Finner du ikke svaret du leter etter, kan du ta KONTAKT med oss.

1. Hva er anbefalt bakgrunn for bruk av TRIBUS 1 og TRIBUS 2?

Vi anbefaler at du har èn av følgende bakgrunn for å bruke Tribus-testene:

Logoped, masterprogrammet i spesialpedagogikk, masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk psykologisk rådgivning, pedagogisk personale (barnehagelærer/ lærer) med videreutdanning i spesialpedagogikk, eller autorisert psykolog/ masterprogrammet i psykologi med vekt på læring, språk og utvikling.

2. I hvilken sammenheng kan TRIBUS 1 og TRIBUS 2 brukes?

Testene kan brukes der en ønsker å gjøre en vurdering av barnets språkforståelse. Dette kan være når barnehager lurer på barnets egentlige forståelse av det norske språk i forbindelse med tidlig innsats i barnehagen, eller der en vurderer sende inn en henvisning til andre instanser for videre utredning. Det er et egnet testverktøy når PPT, BUP eller habiliteringstjenester utreder et barn. Målet med testingen er å få oversikt over barnets reseptive vokabular. Det kan bidra til å gi nyttig informasjon i prosessen med å utarbeide de tiltakene som passer best for barnet. 

3. Hva vil det si at TRIBUS-testene er norskutviklede og tidsriktige?

TRIBUS – testene er de første norskutviklede testene på markedet for 4-åringer. De testene som brukes oftest i Norge for å teste språkforståelse, er i utgangspunktet ikke laget for kartlegging av norsk, men oversatt og tilpasset fra andre språk. Alle TRIBUS-oppgavene tar hensyn til kulturell bakgrunn med tanke på både valg av ord, setninger, illustrasjoner og bilder. Testutviklerne har nedlagt grundig arbeid med å utarbeide tidsriktige illustrasjoner og ordvalg som er aktuelle i 2019. Dette for nettopp at barnet skal kunne kjenne seg igjen i hverdagslige situasjoner. Utviklernes bevisste valg av målord, distraktorer og setninger er blant annet basert på Ordforrådet, en søkbar leksikalsk database over et utvalg norske ord. 

4. Hvor lang tid tar det å administrere TRIBUS 1 og TRIBUS 2?

Testene administreres individuelt. Testleder leser opp et ord eller en setning, og barnet skal peke på eller velge ut det bildet som passer med det som leses opp. Det tar ca. 20 minutter å gjennomføre hver av testene. 

5. Hvorfor er navnet TRIBUS valgt som navn på testene? 

Tribus er det latinske ordet for «tre». Navnet ble valgt fordi det kan assosieres med «språk-tre-modellen» til Law*, der ulike komponenter i språket henger sammen og påvirker hverandre. I Laws modell symboliseres de ulike komponentene av språket som ulike deler av et tre. Treets stamme symboliserer språkforståelsen. TRIBUS 1 og TRIBUS 2 har til hensikt å kartlegge treets «stamme», altså barnets forståelse av språket.

6. Hvor kan jeg kjøpe TRIBUS 1 og TRIBUS 2? 

TRIBUS 1 og TRIBUS 2 bestilles her i nettbutikken til tribus.no. Her kan du kjøpe ulike test-pakker, blant annet komplette pakker med redusert pris. Forbruksmateriell som TRIBUS-klistremerker og TRIBUS-protokoller kan også bestilles i nettbutikken. 

7. Hvor kan jeg få mer kjennskap til testenes psykometriske egenskaper og bakgrunn? 

Testenes psykometriske egenskaper blir beskrevet grundig i testenes manualer. Dersom du ønsker å lese mer om normeringen og bakgrunnen for testene anbefaler vi deg å lese artikkelen om TRIBUS publisert i Norsk tidsskrift for logopedi 2/2019 og Kristin Meyer sin masteroppgave «Utprøving av TRIBUS på 4-åringer. Et kartleggingsverktøy for å måle språkforståelse hos førskolebarn». De finner du ved å trykke HER

8. Kan jeg som testleder tilpasse ordene og setningene til barnets dialekt?

Testleder kan godt gjøre mindre dialekttilpasninger slik at barnet forstår ord og setninger bedre, så lenge betydningen til ordene/ setningene ikke endres.   

* Sæverud, O., Forseth, B.U., Ottem, E. & Platou, F. (2016). En veileder om begrepslæring – en strukturert undervisningsmodell for barn og unge med språkvansker. Statped.