Hvordan skape et språkløft?

I en skog av tester for å kartlegge barns språkforståelse har TRIBUS et ønske om å bidra til enda mer effektivt å skape et språkløft for barna våre. Det er mange tester som brukes i kartleggingsarbeidet av barn i dag, men har du kjent på følelsen av at det mangler en test utviklet for norske barn?

Det har vi kjent på, damene Bjøre og Rolstad som står bak TRIBUS. Vi har satt det som vårt mål å utvikle de første testene for 3-4 åringer normert på norske barn. Vi jobber henholdsvis som PP-rådgiver og logoped. Sammen har vi mange års erfaring fra fagfeltet.

Bakgrunnen for arbeidet med TRIBUS startet med et ønske om å utarbeide et enkelt og tidsriktig verktøy for å kartlegge språkforståelse i norsk hos yngre barn. Det er satt fokus på at det for barn med språklige utfordringer, kan tiltak for å minimalisere følgevansker som svakere sosial fungering, psykiske plager og utfordringer med læring senere i livet, være av stor betydning for deres livskvalitet. Vi har også erfart at det å kartlegge språkforståelsen til 3-4 åringer har vært utfordrende, da det har vært et begrenset utvalg av tester. Samtidig som disse ikke er laget og kartlagt på norsk, men oversatt fra andre språk.

TRIBUS 1 og 2 er to helt nye tester for kartlegging av språkforståelse på norsk. Begge testene bygger på kunnskap om typisk språkutvikling hos barn. Vi anser de som godt supplement til allerede eksisterende kartleggingsverktøy.

TRIBUS 1 kartlegger forståelse av enkeltord, mens TRIBUS 2 kartlegger forståelse av setninger. Når testene gjennomføres så gjøres dette individuelt, der testleder leser opp et ord eller en setning. Barnet skal peke på/velge ut bildet som passer med det som leses opp. Nivået på oppgavene er tilpasset barn i aldergruppen 3-4 år.

Testene er tenkt brukt i situasjoner der man ønsker seg mer informasjon om barnets forståelse av det norske språket.

Vi har grundig testet og dokumentert våre resultater. Testene er basert på det norske språket, både i utvalg av ord og med tanke på kunnskapen om barns språkutvikling. Dette gir et bilde som tydeligere vil vise resultater som passer for norske barn.

Vi har lagt vekt på å ha et større utvalg av grunnleggende ord. Dette vil gi testleder en unik innsikt i hvilke ord og kategorier barnet faktisk forstår. Ikke bare hva det ikke behersker. På denne måten så får barnet også en mestring i oppstart av testen som vil fremme motivasjonen for å fullføre oppgavene. Testene vil også se på hvor langt barnet har kommet i sin språkutvikling og hvor barnets eventuelle vansker med språket starter.

Arbeidet med å utvikle TRIBUS er basert på vår egen forskning, samt at det ligger mange studier til grunn for å underbygge våre resultater. Se gjerne artikkelen vi har skrevet med dokumentasjon for å underbygge dette HER.

Formålet med hele kartleggingsprosessen er å sørge for at barn som har behov for ekstra språkstimuleringstiltak får tilgang til effektive tiltak for å bedre sine ferdigheter så raskt som mulig. Språktestene mener vi er gode, pålitelige og vi vil tørre å påstå at fagmiljøet har ventet på denne utviklingen.

TRIBUS setter hele barnet i fokus, og vi ønsker å skape mestringsfølelse hos barnet.

Det skal skapes mestring, ikke bare fokus på hva barnet ikke klarer. Dermed kan det skreddersys tiltak så tidlig det er mulig for å bremse negativ utvikling etterhvert som barnet vokser. Vi mener det er viktig å se hele barnet, ikke begrense barnet til en rapport om hva det ikke får til.

TRIBUS ønsker å bidra til det store språkløftet for barn. Håper du blir med også!

Hilsen damene Bjøre og Rolstad