Komplett pakke – TRIBUS 1 + TRIBUS 2

kr14,182.00 Inkl. Mva

I den komplette pakken følger begge språkforståelsestestene med sammen med tilhørende manualer, protokoller og klistremerker. Den praktiske og solide oppbevaringsvesken fås med i bonus!

 • TRIBUS 1 – Test av ordforståelse
 • TRIBUS 2 – Test av setningsforståelse
 • Manualer
 • Protokoller
 • Klistremerker

Bonus! TRIBUS – veske til å oppbevare testene. Verdi 699,-

Varenummer: TRIBUS-komplett Kategori:

Beskrivelse

Komplett pakke: TRIBUS 1 + TRIBUS 2

I den komplette pakken følger begge språkforståelsestestene med sammen med tilhørende manualer, protokoller og klistremerker. Den praktiske og solide oppbevaringsvesken fås med i bonus!

Beskrivelse:

TRIBUS 1

TRIBUS 1 er et norskutviklet kartleggingsverktøy for vurdering av ordforståelse hos barn. Testen administreres individuelt. Testleder leser opp et ord, og barnet skal peke på/velge ut bildet som passer med det som leses opp. TRIBUS 1 har til hensikt å kartlegge barnets forståelse av totalt 126 målord. Ved valg av ord og kategorier er det tatt utgangspunkt i norske kontekster som små barn vanligvis lærer seg de første ordene ut i fra. Målordene og distraktorene er hentet fra følgende hovedkategorier: substantiv, verb, adjektiv, sammensatte ord og overbegreper. Testen er normert i 2018 for barn i aldersgruppen 4:0 – 4:11 år.

Målet med kartleggingen er å bidra til et språkløft hos barn tidligst mulig i livet. Kartlegging – Tiltak – Mestring.

Bildene i TRIBUS 1 består av fotografier.

TRIBUS Språk AS (2019)
Utviklere: Anne Marie Bjøre og Aase Marie Rolstad
ISBN: 978-82-691644-0-4

TRIBUS 2

TRIBUS 2 er et norskutviklet kartleggingsverktøy for vurdering av setningsforståelse hos barn. Testen administreres individuelt. Testleder leser opp en setning, og barnet skal peke på/velge ut bildet som passer med det som leses opp. TRIBUS 2 har til hensikt å kartlegge barnets forståelse av innholdet i ulike setninger, noe som krever kunnskap om både ord og grammatikk. Testen tar høyde for at språkutviklingen hos barn ikke bare dreier seg om å lære seg flere og flere ord, men også forstå hvordan ordene er knyttet sammen i grammatiske strukturer. TRIBUS 2 består av totalt 60 setninger som er delt inn i 8 kategorier etter kompleksitet (grunnpakke, setninger med enkel variabler, setninger med flere variabler, setninger med preposisjoner, setninger med verbfraser, nektende setninger, ulogiske setninger og passive setninger). Testen er normert i 2018 for barn i aldersgruppen 4:0 – 4:11 år.

Målet med kartleggingen er å bidra til et språkløft hos barn tidligst mulig i livet. Kartlegging – Tiltak – Mestring.

Bildene i TRIBUS 2 består av illustrasjoner laget av Cecilie Seim.

TRIBUS Språk AS (2019)
Utviklere: Anne Marie Bjøre og Aase Marie Rolstad
ISBN: 978-82-691644-1-1

Pakken inneholder:

 • TRIBUS 1 – Test av ordforståelse stimulusbok (spiralisert blokk i A4 størrelse).
 • Brukermanual.
 • En pakke à 20 protokoller* medfølger.
 • Klistremerkeark med 20 TRIBUS-klistremerker*.
 • TRIBUS 2 – Test av setningsforståelse stimulusbok (spiralisert blokk i A4 størrelse).
 • Brukermanual.
 • En pakke à 20 protokoller* medfølger.
 • Klistremerkeark med 20 TRIBUS-klistremerker*.

BONUS! TRIBUS – veske med plass til å oppbevare testene i. Topp kvalitet. Verdi 699,-

* Forbruksmateriell

Kompetansekrav for bruk av TRIBUS:

 • Logoped
 • Masterprogrammet i spesialpedagogikk
 • Masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk psykologisk rådgivning.
 • Pedagogisk personale (barnehagelærer, lærer) med videreutdanning i spesialpedagogikk.
 • Autorisert psykolog/ masterprogrammet i psykologi med vekt på læring, språk og utvikling.

Tilleggsinformasjon

Vekt 4.810 kg
Dimensjoner 42 × 30 × 13 cm