TRIBUS 2 – Test av setningsforståelse

kr5,650.00 Inkl. Mva

Trenger du en eller flere ekstra stimulusbøker av TRIBUS 2? Da kan det bestilles her.

TRIBUS 2 er et norskutviklet kartleggingsverktøy for vurdering av setningsforståelse hos barn. Testen administreres individuelt.

Innhold i pakken:

  • TRIBUS 2 – Test for setningsforståelse stimulusbok (spiralisert blokk i A4 størrelse).
  • Brukermanual.
Varenummer: TRIBUS2 Kategori:

Beskrivelse

TRIBUS 2 – Test av setningsforståelse

Trenger du en eller flere ekstra stimulusbøker? Da kan det bestilles her.

TRIBUS 2 er et norskutviklet kartleggingsverktøy for vurdering av setningsforståelse hos barn. Testen administreres individuelt. Testleder leser opp en setning, og barnet skal peke på/ velge ut bildet som passer med det som leses opp.

TRIBUS 2 har til hensikt å kartlegge barnets forståelse av innholdet i ulike setninger, noe som krever kunnskap om både ord og grammatikk. Testen tar høyde for at språkutviklingen hos barn ikke bare dreier seg om å lære seg flere og flere ord, men også forstå hvordan ordene er knyttet sammen i grammatiske strukturer. TRIBUS 2 består av totalt 60 setninger som er delt inn i 8 kategorier etter kompleksitet (grunnpakke, setninger med enkel variabler, setninger med flere variabler, setninger med preposisjoner, setninger med verbfraser, nektende setninger, ulogiske setninger og passive setninger).

Testen er normert i 2018 for barn i aldersgruppen 4:0 – 4:11 år.

Målet med kartleggingen er å bidra til et språkløft hos barn tidligst mulig i livet. Kartlegging – Tiltak – Mestring.

Bildene i TRIBUS 2 består av illustrasjoner laget av Cecilie Seim.

TRIBUS Språk AS (2019)
Utviklere: Anne Marie Bjøre og Aase Marie Rolstad
ISBN: 978-82-691644-1-1

Pakken inneholder:

  • TRIBUS 2 – Test av setningsforståelse stimulusbok (spiralisert blokk i A4 størrelse).
  • Brukermanual.

Kompetansekrav for bruk av TRIBUS:

  • Logoped
  • Masterprogrammet i spesialpedagogikk
  • Masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk psykologisk rådgivning.
  • Pedagogisk personale (barnehagelærer, lærer) med videreutdanning i spesialpedagogikk.
  • Autorisert psykolog/ masterprogrammet i psykologi med vekt på læring, språk og utvikling.

Tilleggsinformasjon

Vekt 1.208 kg
Dimensjoner 29.7 × 22 × 2.3 cm